Privacybeleid voor de Nordic Shipping-app

Privacybeleid voor de Nordic Shipping-app

Woolman ontwikkelt en ondersteunt een app: namelijk de Nordic Shipping-app voor integratie met e-commerce-platformen. Woolman verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen en slaat ze op in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) en de nationale privacywetgeving. We voeren duidelijke gedefinieerde gegevensbeschermingsprocessen, documentatie, beleidslijnen en gegevensverwerkingsprocessen uit.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Woolman, bedrijfs-ID: 2817702-7

2. Gegevenscontactpunt

Woolman Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland. Vragen en verzoeken in verband met het beheer van gegevens en persoonsgegevens worden beantwoord via support@woolman.io.  

3. Naam van het register

Privacybeleid voor de Nordic Shipping-app

4. Basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De legitieme basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de contractuele relatie tussen Woolman en een eCommerce-handelaar, die de Nordic Shipping-applicatie (NSA) aangeschaft heeft. De NSA verwerkt persoonsgegevens van eCommerce-klanten en stuurt ze door naar verzendbedrijven om te verzekeren dat de producten geleverd worden. De verwerking van persoonsgegevens kan uitbesteed worden binnen de onderneming of aan derden in naleving van de gegevensbeschermingsverordening van de EU en de nationale wetgeving.

5. Inhoud van het gegevensregister

De NSA verwerkt de persoonsgegevens van de ontvangers van de levering of van geautoriseerde derden (d.w.z. leveringen aan derden) die essentieel zijn om de service uit te voeren.

Het register kan de volgende gegevens bevatten:

  • de voornaam en achternaam van de ontvanger of de geautoriseerde persoon
  • het straatadres, de postcode, de stad, het land, het telefoonnummer en het e-mailadres voor het sturen van ontvangstmeldingen en het aanmaken van een bijkomend leveringsadres voor de levering
  • het bijkomend leveringsadres
  • andere informatie die gerelateerd is aan de levering

6. Opslagperiode van de gegevens

De gegevens zullen opgeslagen worden zolang de verwerkingsverantwoordelijke daartoe een legitieme behoefte heeft met betrekking tot de doeleinden van de verwerking. De gegevens zullen opgeslagen worden voor de duur die nodig is om de levering uit te voeren. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking, en niet later dan zes (6) maanden na de levering, zullen alle gegevens en back-upbestanden gewist worden uit het register. 

7. Reguliere bronnen van gegevens

De NSA is een onafhankelijke applicatie die de e-commerce-handelaar kan integreren in zijn e-Commerce-platform via contractuele relaties. Applicaties zijn in naleving van de eigen voorwaarden, instructies en overeenkomsten van de e-commerce-platformen die de handelaars al aanvaard hebben bij de instelling van hun e-commerce op die platformen. Momenteel is de NSA in naleving van de volgende voorwaarden en overeenkomsten van de e-commerce-platformen: Shopify inc. (https://www.shopify.com/legal). Via de contractuele relatie met de e-Commerce-handelaar, wordt de NSA legitieme toegang verstrekt tot het e-Commerce-platform van de handelaar. De NSA verzamelt de persoonsgegevens die beschreven worden in het privacybeleid en stuurt ze door naar de verzendbedrijven.

We maken gebruik van cookies. We kunnen de volgende “cookie”-informatie verzamelen: je IP-adres, het tijdstip van je bezoek, de pagina's die je bezocht hebt en de duur en browser. Je kunt de voorkeuren in je browser of op je apparaat wijzigen om de acceptatie van cookies te vermijden of te beperken.

8. Reguliere overdrachten van gegevens binnen de EU of buiten de EER

Persoonsgegevens worden verwerkt door Woolman of door derden die werken uit naam van Woolman. Er zullen geen andere overdrachten van gegevens worden uitgevoerd. Derde partijen kunnen e-commerce-platformverstrekkers zijn met wie e-commerce-handelaars een contractuele relatie hebben. Persoonlijke informatie mag overgedragen worden of aanvaard worden in tijdelijke dossiers met de toestemming van de klant. De gegevens in deze registers zullen enkel behandeld worden voor een specifiek doeleinde met duidelijk gedefinieerde instructies.  

De gegevens zullen overgedragen worden aan de autoriteiten, zoals er vereist wordt door de wet of voor juridische procedures, zoals onderzoeken naar wanpraktijken en het vermijden ervan.

De gegevens kunnen, wanneer dat nodig is, overgedragen worden buiten de EU of de EER in naleving van de gegevensbeschermingsverordening van de EU en de nationale wetgeving. Woolman behoudt zich het recht voor om alle gegevens over te dragen aan een derde, waaronder persoonsgegevens, bij een overname, fusie of andere zakelijke regeling van het bedrijf.

9. Gezamenlijke beheerders met Facebook

We hebben afzonderlijke informatie over onze rol van gezamenlijke beheerder met Facebook en je kunt die hier vinden.

10. Beschermingsprincipes van het register

Alle opgeslagen persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in technologische overdrachten via beveiligde interfaces. Enkel personen die wegens hun taken toegang moeten hebben tot de systemen, hebben het recht om de persoonsgegevens te verwerken. Gegevens worden opgeslagen in systemen die beveiligd zijn met strenge technische beschermingsmaatregelen en de toegang is beperkt aan de hand van gebruikerscontroles en -identificaties.

11. Rechten van de geregistreerde betrokkene

Woolman is in naleving van de rechten van de betrokkene met betrekking tot de Nordic Shipping-app, zoals hier volgt:

Recht op toegang en correctie

De betrokkene heeft het recht om te vragen dat onnauwkeurige gegevens gecorrigeerd worden. Dit moet gebeuren in schrijven in overeenstemming met sectie 2 van dit document. De betrokkene heeft het recht om de gegevens van hem die opgeslagen en verwerkt worden, te verkrijgen. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens moeten gestuurd worden in overeenstemming met sectie 2 van dit document. Er zal een antwoord op het verzoek gestuurd worden, wanneer de authenticiteit van de persoon bevestigd is.

Recht op verbod tot verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verbieden zijn gegevens te verwerken voor de doeleinden van direct marketing en verkoop door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met sectie 2 van dit document.

Recht op wissing

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens onverwijld te doen wissen. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens moeten gestuurd worden in overeenstemming met sectie 2 van dit document.

Recht om vergeten te worden

De betrokkene heeft het recht om vergeten te worden. Alle persoonsgegevens van de betrokkene zullen dan onmiddellijk en voor altijd gewist worden van de Nordic Shipping-app van Woolman, tenzij er een legitieme reden bestaat voor het behoud ervan. Als een betrokkene zijn recht om vergeten te worden wil uitoefenen, kan er een verzoek gestuurd worden in overeenstemming met sectie 2 van dit document.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, vaakgebruikt en door een machine leesbaar formaat. Het volgende is enkel van toepassing op de gegevens die de betrokkene verstrekt heeft.  Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens moeten gestuurd worden in overeenstemming met sectie 2 van dit document. Er zal een antwoord op het verzoek gestuurd worden, wanneer de authenticiteit van de persoon bevestigd is.

Recht op de beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de beheerder te verbieden zijn gegevens te verwerken. Dit zou van toepassing kunnen zijn op een situatie waarin de betrokkene aan het wachten is op een antwoord van Woolman op een verzoek om gegevens te corrigeren of te wissen. De verzoeken moeten gebeuren in overeenstemming met sectie 2 van dit document. 

Recht om een klacht in te dienen

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens verwerkt. De klacht moet worden ingediend bij de toezichthoudende instantie, die zich bevindt in Finland, namelijk het Office of the Data Protection Ombudsman (https://tietosuoja.fi/en/home)

12. Wijzigingen aan ons privacybeleid

Woolman ontwikkelt zich voortdurend en behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en updates in dit privacybeleid aan te brengen. Er kunnen ook wijzigingen worden uitgevoerd op basis van een veranderde wet. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk na het bekendmaken ervan van kracht. Woolman raadt de betrokkene aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de recentste informatie over onze privacybeleidslijnen.