Gezamenlijke rol van beheerder van Woolman en Facebook

Gezamenlijke rol van beheerder van  Woolman en Facebook

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft besloten dat bedrijven die een Facebook-bedrijfsaccount verstrekken, samen met Facebook gezamenlijke beheerders zijn. Dit document over privacy is enkel van toepassing op de Facebook-producten van Woolman en die personen die Woolman-producten geliked hebben of volgen op Facebook.   

Verwerkingsverantwoordelijke

Facebook Ireland (hierna "Facebook") en Woolman (hierna "Woolman") zijn gezamenlijke beheerders, wanneer het aankomt op het Facebook-bedrijfsprofiel en -pagina's van Woolman.

Facebook zal de persoonsgegevens verwerken volgens zijn privacybeleidslijnen: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook is de voornaamste verantwoordelijke partij voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) en voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene tijdens de service. De gebruiker kan zijn eigen rechten op het vlak van de gegevensbescherming beheersen op Facebook.  

Basis voor de verwerking van persoonsgegevens, inhoud van het gegevensregister en reguliere bronnen van gegevens

Woolman heeft toegang tot de naam, openbare foto en andere openbaar gemaakte informatie van personen die zich geregistreerd hebben. In de praktijk gaat dit over elementen die beschikbaar zijn voor alle geregistreerde gebruikers. Het kan zijn dat je ons andere persoonsgegevens verstrekt in je commentaren of berichten, zoals in verzoeken om klantenservice via Facebook. We exporteren je persoonsgegevens niet buiten Facebook en voegen de gegevens niet toe aan de andere gegevens over jou in andere registers. Ons recht op de verzameling van gegevens is gebaseerd op legitieme doelen. Als gebruiker is het jouw recht om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken door de Woolman-pagina te verlaten of ze niet meer te volgen. 

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • marketing
  • om tombola's en wedstrijden te organiseren
  • om feedback te ontvangen
  • om marketingservices van Facebook te kopen en de prestaties van marketing en advertenties te meten

Rechten van de geregistreerde betrokkene

Woolman is in naleving van de volgende rechten van betrokkenen in overeenstemming met ons Privacybeleid voor het marketingregister

Recht op toegang en correctie

Recht op verbod tot verwerking

Recht op wissing

Recht om vergeten te worden

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Recht op de beperking van de verwerking

Recht om een klacht in te dienen

Als een betrokkene zijn rechten wilt uitoefenen en informatie wilt krijgen over hoe Facebook zijn persoonsgegevens verwerkt, kan hij rechtstreeks contact opnemen met Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation.