Privacybeleid

We beloven om je gegevens op een verantwoorde manier en met respect voor je persoonlijke privacy te verwerken. We zullen ook de huidige wetgeving en regelgevingen naleven. Onze rol van verwerkingsverantwoordelijke bestaat erin je rechten te beschermen en we hanteren de volgende principes voor de gegevensbescherming.

De belangen van de klant

De basis voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens is het bevorderen van de klantenervaring en de verstrekking van services die voor jou als klant voordelig zijn.

Noodzakelijkheid

We verwerken persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die duidelijk vermeld staan in ons privacybeleid. We verzamelen geen onnodige gegevens over onze klanten en slaan die ook niet op.

Transparantie

We informeren onze klanten over de verwerking van hun persoonsgegevens op een verstaanbare manier. De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren en te updaten en om te verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen. We zijn ook verplicht om informatie te verstrekken over mogelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging en we beloven ook dit te doen. 

Verantwoordelijkheid

We gebruiken persoonsgegevens met respect voor en in naleving van de rechten van de klant op bescherming van zijn privacy. 


Onze verklaringen inzake gegevensbescherming

Woolman is actief in verschillende landen. Het hoofdkantoor van Woolman Oy bevindt zich in Finland en dit is het contactpunt voor alle vragen inzake het gegevensbeheer en persoonsgegevens. Het privacybeleid is van toepassing op alle dochterondernemingen (Woolman Oy, Woolman AB, Woolman Nederland B.V.).

Gebruiksvoorwaarden van dewebsite

Het cookiebeleid van Woolman

Privacybeleid voor het marketingregister

Privacybeleid voor het klantenregister

Privacybeleid voor de Nordic Shipping-app

De rol van Woolman en Facebook als gezamenlijke beheerders