Gebruiksvoorwaarden van de website

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze site niet te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van Woolman Oy, die te vinden zijn op de volgende adressen:

De site kan ook andere servicespecifieke voorwaarden hebben, in welk geval deze algemene voorwaarden als alternatief van toepassing zijn.

Gebruik van de site

De eigenaar van de site is Woolman Oy.

Woolman Oy verleent het recht om het materiaal op deze website alleen te bekijken en te downloaden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de gebruiker alle copyright- en andere eigendomsinformatie van het originele materiaal behoudt in alle kopieën die hij van het materiaal maakt. Het materiaal op deze site mag op geen enkele manier worden gewijzigd of gereproduceerd of openbaar worden weergegeven, weergegeven of verspreid of anderszins worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woolman Oy. Gebruik van het materiaal op deze site voor welk doel dan ook op andere sites of in een netwerkomgeving is verboden.

Verantwoordelijkheden

Woolman Oy heeft het recht om, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, de gebruiksvoorwaarden, het uiterlijk, de inhoud, de beschikbaarheid van de website en de diensten of andere kenmerken van de website die op de website worden aangeboden te wijzigen of om de dienst te beëindigen. Woolman Oy heeft het recht om de levering van de dienst op te schorten voor de duur van de upgrademaatregelen.

Woolman Oy is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze site of diensten of gerelateerde schade. Woolman Oy garandeert niet dat de website ononderbroken of foutloos zal werken. De inhoud die op de website van Woolman Oy wordt gepubliceerd, is alleen geproduceerd met het oog op vrijblijvende communicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Woolman Oy is niet verantwoordelijk voor geproduceerd of gepubliceerd materiaal van derden waarnaar deze site mogelijk een link is. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en aankomst van de door hem via de site verstrekte informatie. De gebruiker is verantwoordelijk voor het niet verzenden van schadelijk, illegaal of ongepast materiaal op de site.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten op het materiaal op deze site, inclusief auteursrechten, behoren toe aan Woolman Oy. Het Woolman Oy-logo mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Woolman Oy. Het gebruik van persberichten, contractvoorwaarden, prijslijsten en andere voor het publiek bestemde inhoud voor openbare communicatie is toegestaan, mits de bron van de informatie wordt vermeld.

Persoonlijke informatie

Woolman Oy verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de EU-verordening gegevensbescherming (GDPR) en nationale wetgeving en draagt ​​zorg voor de implementatie van privacybescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. Persoonlijke informatie die wordt verzameld in services waarvoor registratie vereist is, maakt deel uit van het klantenregister van het bedrijf en wordt alleen gebruikt voor het doel dat is gespecificeerd in de privacyverklaring van het klantenregister.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn informatie over het gebruik van de website, die wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker. Cookies worden gebruikt om de website te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat deze soepel werkt. Cookies stellen de website in staat de inhoud te onthouden die door de klant is gelezen en om er aanvullende informatie over te verstrekken. Er worden algemene gebruiksstatistieken verzameld voor de ontwikkeling en bewaking van de site. Met behulp van cookies, b.v. het IP-adres van de gebruiker, het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina's, het gebruikte type browser, het webadres van waaruit de gebruiker naar de website is gekomen en de server van waaruit de gebruiker naar de website is gekomen.

Woolman Oy verzamelt informatie over hoe gebruikers op de site navigeren met Google Analytics, Lucky Orange, Leadfeeder of een andere vergelijkbare dienst. De site biedt ook de mogelijkheid tot klantenservice via een chatbot. De cookie-informatie over de pagina die u bezoekt, kan worden gebruikt om uw advertenties te richten. Met deze informatie kan de bezoeker advertenties zien op advertentiesites die actueel en belangrijk zijn voor de bezoeker. Niet alle advertenties zijn gebaseerd op het gebruik van cookies, maar de advertenties van Woolman Oy zijn wel online te zien op de websites van commerciële operators.

Toepasselijk recht

De Finse wetgeving is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op alle geschillen die voortvloeien uit de website van Woolman Oy of de inhoud ervan.